ΛΟΓΟΤΥΠΑ
Ένα καλό λογότυπο δημιουργεί μια θετική προδιάθεση ενώ ένα πρόχειρο και κακοσχεδιασμένο λογότυπο προξενεί επιφυλακτικότητα ή και απόρριψη. Η σχεδίαση του λογότυπου της εταιρείας σας αξίζει χρόνο και προσοχή.