ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ
Σχεδιασμός και εκτύπωση μηχανογραφικών τιμολογίων για εκτυπωτές ακίδας (dot matrix), προσαρμοσμένα στις ανάγκες της εταιρίας σας
διάσταση 28Χ24
διάσταση 20Χ24
άλλες διαστάσεις